botox„Akcija Botox” u 15 zemalja Evrope – treba da skrene pažnju na težak položaj životinja koje se koriste za testiranje botoksa.

transport primataSvake godine hiljade majmuna se prevoze avio saobraćajem na sve strane sveta, da budu korišćeni u surovim eksperimentima i da uginu u laboratorijama. Tokom ovog transporta izloženi su buci, velikim temperaturnim promenama, dugom držanju u kavezima i nedovoljnoj ventilaciji.

Uspešna intervencija ECEAE je zaustavila nepotrebno testiranje na zečevima koje je zahtevala Evropska hemijska agencija.

rabbit-logo-on-whiteHCS (Human Cosmetic Standard) oznaku mogu da koriste jedino kompanije koje ni jedan svoj proizvod ili njegov sastojak ne testiraju na životinjama. ECEAE prati da li se kompanije pridržavaju pravila koja nalaže standard i reaguje suspendovanjem sertifikata ukoliko se pravila ne poštuju.