Oblast ostvarivanja ciljeva

U oblasti zaštite životinja Udruženje deluje u okviru:

 1. zaštite ljubimaca;
 2. zaštite divljih životinja;
 3. zaštite životinja koje se gaje na farmama;
 4. zaštite oglednih životinja;
 5. zaštite životinja u industriji zabave;
 6. zaštite radnih životinja i
 7. zaštite prirode i životne sredine.

Misija Udruženja je da obezbedi da odgovoran odnos ljudi prema svim živim bićima, prirodi i životnoj sredini, a posebno manjinskim, ugroženim kategorijama živih bića (životinjama i manjinskim grupacijama ljudi) postane deo svakodnevnog života ljudi.

Vizija Udruženja je: jednako pravo na život za sva živa bića.

Ciljevi udruženja

 1. Zalaganje  za zaštitu životinja od zlostavljanja kroz rad na unapređivanju pravne regulative (zakona, propisa i drugih pravnih akata) koja uređuje oblast zaštite životinja, prirode i životne sredine, na nacionalnom i međunarodnom planu;
 2. zalaganje za sprečavanje zlostavljanja kroz rad  na sankcionisanju svakog vida zlostavljanja životinja i njihovog nehumanog i neetičkog iskorišćavanja;
 3. zalaganje za potpunu zabranu korišćenja životinja za zabavu ljudi, za potpunu zabranu korišćenja životinja za oglede i eksperimente, za potpunu zabranu korišćenja životinja za dobijanje krzna i za potpunu zabranu lova;
 4. zalaganje za maksimalnu humanizaciju, kroz poštovanje pravila o dobrobiti, uslova života životinja koje se gaje za ishranu ljudi, kao i radnih životinja;
 5. zalaganje za zaštitu prirode i životne sredine;
 6. davanje doprinosa edukaciji dece i odraslih iz oblasti zaštite životinja, prirode i zaštite životne sredine;
 7. rad na razvoju svesti kod ljudi u pravcu razvijanja kulture poštovanja, i odgovornog odnosa prema životinjama i prirodi, kao i prema svim vrstama manjina u društvenoj zajednici;
 8. rad na unapređivanju i afirmaciji svih profesija koje su na bilo koji način vezane za životinje, prirodu i životnu sredinu;
 9. borba protiv diskriminacije svake vrste, a za zaštitu i poštovanje prava ljudi i životinja.


Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti “Feniks” je registrovano kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu broj: 130-024-00-01065/2009-07 od 29.05.2009. godine.