rabbit-stock-close-upEvropska koalicija za ukidanje eksperimenata na životinjama (The European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE) vodi nekoliko važnih kampanja unutar Evropske unije, o čemu možete pogledati na njihovom sajtu.  Jedna od njih je Reci NE surovoj kozmetici / NO Cruel Cosmetics Campaign u koju je naše udruženje uključeno odmah po dobijanju statusa Posmatrača.

Direktiva 2010/63 EU propisuje obavezu  Evropske unije da se do 2013. oslobodi svih kozmetičkih proizvoda testiranih na životinjama i da se sasvim prestane sa eksperimentima u oblasti kozmetičke industrije. Međutim, izloženi pritiscima velikih kompanija, vlasti razmatraju mogućnost produženje ovog roka. Cilj kampanje je da se izvrši masovni pritisak javnosti na evropske institucije da se dati rok ispoštuje. Do februara 2012. godine prikupljeno je 160.000 potpisa.

Testiranje kozmetičkih proizvoda na životinjama je surovo i nepotrebno, danas postoje adekvatni alternativni testovi koji garantuju bezbednost proizvoda. Kozmetička industrija je imala dovoljno vremena (10 godina) da se polako uskladi sa novim zahtevima i krene sa uvođenjem alternativa. Stoga ne postoje opravdani zahtevi da se navedeni rok stupanja na snagu zabrane dalje prolongira, kao i dosadašnja patnja i ubijanje 12 miliona životinja godišnje u ove svrhe.

Dosadašnja 20-to godišnja borba Evropske koalicije postigla je da se zabrana testiranja kozmetičkih proizvoda na životinjama u EU  zakonski reguliše, ali krajnji ishod te borbe zavisi i od svakog od nas i glasa koji može da da u ime životinja i humanosti. Jedan od važnih aspekata kampanje jeste potpisivanje peticije protiv prolongiranja stupanja na snagu navedenog roka zabrane testiranja kozmetike na životinjama koje se organizuje širom Evrope, i kod nas. Naše udruženje je organizovalo nekoliko info štandova na kojima se potpisivala peticija, kao i mogućnost potpisivanja na sajtu, gde se mogu dobiti sve potrebne informacije o kampanji.