Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti “Feniks”, nastalo je kao prirodni nastavak saradnje i rezultat zajedničkog rada grupe istomišljenika. Rad udruženja je fokusiran na humanizaciju društva i na poštovanje prirode i života. Radi se na zakonskoj regulativi, insistira na primeni zakona, na edukaciji građana, na senzibilizaciji građana prema patnji životinja, na borbi protiv svakog oblika diskriminacije ljudi. Zalažemo se za uspostavljanje sistemskih rešenja za sve probleme u oblasti zaštite životinja. Naša vizija je poštovanje života, jednako pravo na život za sve.

Mnogo je problema u svetu koje treba rešiti, surovost prema životinjama je jedan od njih. Moramo težiti smanjenju patnje gde god možemo. Pomagati životinjama nije ni važnije, a ni manje važno od pomaganja ljudima. Patnje životinja i ljudi su međusobno povezane.

Bogatstvo života se ogleda u različitosti vrsta, boja i nacija - to je svet za koji se borimo.

Misija Udruženja je da obezbedi da odgovoran odnos ljudi prema svim živim bićima, prirodi i životnoj sredini, a posebno manjinskim, ugroženim kategorijama živih bića (životinjama i manjinskim grupacijama ljudi) postane deo svakodnevnog života ljudi.

Razmišljali smo o tome da napišemo pravila ponašanja kojima bi usmerili potencijalne članove, saradnike, volontere, donatore … u pravcu kojim ide naše udruženje i pomogli im da odluče da li žele da nam se priključe.

Udruženje Feniks je humanitarna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. Izdržava se od novca koji se prikuplja od članarine i donacija.

Ukoliko želite da pomognete: