Razvoj svesti znači promene u svim oblastima i na svim nivoima, znači napredak i humanizaciju, poštovanje društvenih normi i prava. Humanizacija življenja podrazumeva izgradnju novog načina života, a svaki razvoj počinje od dece koja su nosioci budućnosti, te su i naši planovi vezani za sistemsku i plansku edukaciju od najranije dobi, a u saradnji sa stručnjacima. Decu treba naučiti samopoštovanju što je osnova za kasnije poštovanje i razumevanje sveta koji ih okružuje. Treba ih naučiti da vole i da ljubav iskazuju brigom i odgovornim odnosom prema svetu koji ih okružuje.