Ova oblast visokog stepena zlostavljanja životinja, i kao jedinki i kao vrsta, je mesto ogromne patnje i velike smrtnosti životinja. Čovek je jedina vrsta koja može da se zabavlja gledajući mučenje i ubijanje drugih živih bića. Iz ovoga proizilazi mišljenje dela ljudske populacije da su životinje tu radi zabave i eksploatacije od strane ljudi, što ne predstavlja samo degradaciju životinja već i desenzibilizaciju ljudskih bića prema svakom vidu surovosti.

Zoo vrtovi i cirkusi su mesta koja „obični“ posmatrači u većini slučajeva ne doživljavaju kao mesta na kojima se životinje zlostavljaju. To je rezultat neznanja o načinu obuke životinja za cirkuse i rezultat nepoznavanja životinjskih vrsta i njihovih potreba koje u zoo vrtovima nikako ne mogu biti zadovoljene, a ponajviše rezultat sakrivanja istine od javnosti. Kada bi činjenice iz stvarnog života životinja u cirkusima i zoo vrtovima bile dostupne široj javnosti, sigurno je da bi njihova sudbina počela da se menja na bolje, kao što i jeste u sredinama u kojima su gradjani bolje informisani.

Psi se za borbe pripremaju od rođenja, tako postaju asocijalni i agresivni. Zlostavljaju ih, prebijaju, dopinguju steroidima, proteinima, aminokiselinama i narkoticima, izgladnjuju … Na treninzima se psi razdražuju, simulira se inicijalni trzaj napada cimanjem povoca, treniraju se na uličnim psima, mačkama, zečevima i na sitnijim divljim životinjama. Surova krvava zabava, u kojoj se jedna ili više ptica, specijalnog uzgoja, poznatih kao borbeni petlovi, u ograđenom prostoru, nalik na ring, bore do smrti.

Trke životinja zasnovane su na upotrebi životinja u svrhu zabave i zadovoljstva koje iz nje proizilazi. To zadovoljstvo je posledica dobitka na kocki, jer klađenje uvek prati trke. Za trke se koriste psi, bafali, kamile, konji. Posledice „sportske karijere“ trkačkih konja su u oblasti psihičkog razvoja i razvoja koštano-mišićnog sistema. Tražeći od konja sve više, industrija koja pokreće ovaj vid zabave i profita svakodnevno izbacuje opremu i proizvode koji utiču na njihove psiho fizičke sposobnosti.