Šarenkica je živela na Banjičkom groblju. Ljudi koji takođe tamo žive kažu da je bila sasvim mala kada je u jednom napadu pasa izgubila deo zadnje leve noge. Ona je maca sa posebnim potrebama. Nismo mogli tačno da utvrdimo koliko je stara, pretpostavili smo da ima između tri i pet godina. Sterilisana je krajem aprila 2012.g. i krajem maja, posle više bezuspešnih pokušaja udomljavanja, vraćena na lokaciju. U junu je zbrinuta u azil Udruženja Felix iz Novog Sada, gde je nastavila da živi lepši život pod imenom Willow.

sarenkica