koka-i-petao

Surovo eksploatišući životinja za hranu u sistemima intenzivnog gajenja i masovnog uzgoja čovek je potpuno zaboravio da su one živa bića koja osećaju bol, patnju, strah i stres. Pored goveda, svinja, ovaca, i ostalih farmskih životinja, i kokoške trpe surovo zlostavljanje. Zatočene su u malim kavezima ili natrpane u velikim halama bez dnevnog svetla, gde ne mogu da se kreću, niti da rašire krila, odsečenih kljunova, bolesne i povredjene čekaju kraj svoj kratkog bolnog života.

Milijarde kokošaka ubije se svake godine. Samo u SAD, više od 8,5 milijardi ubije se svake godine. To je više od 272 svake sekunde! Čovek namerno zaboravlja da je svaka od tih koka bila posebna individua, koja ima toliko više toga da da svetu, umesto da završi na nečijem tanjiru.

koke

One su životinje koje imaju svoj svet i svoje potrebe koje u normalnom, prirodnom okruženju čine njihov život:

1. Koke srču travu kao špagete.

Kada žive u prirodnom okruženju, koke provode čitav dan tražeće bube i srčući sveže vlati trave.

2. Koke obožavaju da se kupaju u prašini

Koke vole da iskopaju plitku jamu u zemlji, rašire krila i valjaju se u prašini. Prašnjave kupke pomažu kokama da održe dobru izolaciju perja i odbiju parazite. To je njihova urođena potreba. Jedna od prvih stvari koju urade koke oslobođene iz kaveza, u kojima su provele čitav život, je da se okupaju u prašini.

3. Koke imaju kompleksne načine komunikacije

Kada provedete mnogo vremena sa kokama, naučite da razumete njihov jezik, njihove različite načine oglašavanja, od dozivanja mladunaca do obaveštavanja drugih o tome gde se nalazi hrana.

4. Koke vole da se igraju

Kada im se pruži dovoljno prostora, koke trče, skaču i sunčaju se. Nažalost, oko 95% sve živine, gaji se u sistemima intenzivnog gajenja i provodi čitav život u kavezima ne većim od lista papira formata A4.

5. Koke pričaju sa svojim nerođenim bebama

U svom prirodnom okruženju, majka koka će kokodakati svojim pilićima još pre nego što se izlegu, a i oni će cvrkutati njoj kroz ljusku. Na farmama u sistemu intenzivnog gajenja, pile nikada neće upoznati majku, jer će ga od nje odvojiti čim ona snese jaje. Jaja se odmah stavljaju u velike inkubatore.

6. Koke su daleko pametnije nego što mislite

Skorašnje studije pokazuju da su kokoške inteligentne životinje sa mnogim osobinama nalik onima kod primata. U stanju su da rešavaju kompleksne probleme, razumeju uzroke i posledice, prenose znanje, ispoljavaju samokontrolu i brinu o budućnosti.

kokoske

7. Tehnički, koke su dinosaurusi

Istraživanja su dokazala da ne samo da su kokoške evoluirale od dinosaurusa i da su najbliži živi srodnici veličanstvenog T. rexa, već da su zapravo živi dinosaurusi.

8. Koke mnogo ulažu u pravljenje svog gnezda

Počnu tako što iskopaju plitku rupu u zemlji, a onda donose grančice i lišće na leđima, puštaju da im materijal za gnezdo sklizne sa leđa i slažu ga kao obruč. Čak neće uzimati hranu i vodu dok ne obezbede gnezdo od grabljivica.

9. Koke imaju odlično pamćenje

Mogu da prepoznaju preko 100 pojedinaca, uključujući i ljudske pojedince.

10. Koke su sposobne da razumeju trajnost objekata

Čak i kada uzmete predmet i sakrijete ga, koke razumeju da on još uvek postoji, iako ga ne vide. Mnoge životinje nemaju ovu sposobnost, a nemaju je ni mala ljudska deca.

pevac

Fotografije: Bojana Minović

Izvor:
10 Fascinating Facts About Chickens by Abigail Geer, June 13, 2015, care2

Reference: