zbacite surovostOve godine Petak bez krzna, Fur Free Friday (poslednji petak u mesecu novembru), obeležili smo u Ivanjici. U našoj zemlji farme krznašica prestale su sa radom 2019. godine, stupanjem na snagu tačke 37) člana 7. Zakona o dobrobiti životinja Srbije koja glasi: „Zabranjeno je držanje, reprodukcija, uvoz, izvoz i lišavanje života životinje isključivo radi proizvodnje krzna i kože.“

feniks ivanjica sastanak sPočetkom maja meseca ove godine predložili smo opštinskoj upravi u Ivanjici saradnju u oblasti zaštite životinja koja bi bila fokusirana na aktuelne teme - probleme u oblasti zaštite kućnih ljubimaca. Naša inicijativa je prihvaćena i, posle više meseci rada, na sednici Skupštine opštine, održanoj u novembru mesecu, doneta je nova Odluka o zoohigijeni i držanju životinja na teritoriji opštine Ivanjica, kao i novi Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Ivanjica.

ivanjica 4 10 2021Ove godine Svetski dan životinja (World Animal Day) 4. oktobar obeležili smo u Ivanjici. Naš tim iz Ivanjice organizovao je postavljanje štanda u centru grada, distribuciju informativno-edukativnog materijala o pravima životinja i savetovalište za gradjane.

ada ciganlijaU nastavku je tekst dopisa koji smo uputili JP Ada Ciganlija povodom naloga za uklanjanje kućica koje je za gradske pse postavila starateljka.

ekseri rdjavi sPovodom slučaja brutalnog nasilja od strane maloletnog lica, koje je rezultiralo smrću psa Kaje, Udruženja „Nada za životinje-Riska“, „Link plus“ i „Feniks“ uputila su hitan apel Radnoj grupi Vlade RS koja za mandat ima unapređivanje procedura zaštite od nasilja među decom i mladima. Smatramo da Radna grupa mora da ima u vidu naučno utvrđenu vezu između nasilja nad životinjama i drugih oblika nasilja i da kada su u pitanju deca i mladi obezbedi obavezujuće reagovanje institucija.

thumb setnja na distanciUdruženja za zaštitu životinja iz Srbije obratila su se sinoć predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću i predsednici Vlade, Ani Brnabić povodom ukidanja dozvole za večernje izvođenje pasa da obave svoje osnovne fiziološke potrebe. Uz puno uvažavanje preduzetih mera u cilju čuvanja ljudskih života, udruženja smatraju da dozvola večernjeg izvođenja pasa ne predstavlja nikakvu pretnju ukoliko se poštuje ograničenje kontakta i držanja preporučene distance između ljudi. Od večernje šetnje pasa mnogo je opasniji izlazak u kupovinu koji je takođe neophodan, kako za mlađe, tako i za starije od 65 godina, pa su se našli načini da građani drže potrebno rastojanje.

apel ne ukidajte dozvolu sUdruženja za zaštitu životinja su se ponovo obratila predsednici Vlade RS i predsedniku Republike Srbije (25.03.2020), povodom najave mogućnosti zabrane izvođenja pasa radi obavljanja fizioloških potreba.

thumb setnja za notes fb potpisanoOd uvodjenja vanrednog stanja 16. marta u Republici Srbiji, zbog pandemije Corona virusa Covid-19, obratio nam se veliki broj gradjana sa pitanjima vezanim za izvodjenje pasa, koje je zbog policijskog časa u večernjim časovima postalo nemoguće.

feniksPovodom izjave zamenika gradonačelnika, o eventualnoj mogućnosti privatizacije JKP Veterina Beograd, objavljene u medijima krajem januara 2020. godine, organizacije civilnog društva/udruženja za zaštitu životinja, uputila su dopis gradonačelniku početkom marta. Ovom prilikom želimo da upoznamo javnost, a i nadležne, da je delatnost zoohigijene komunalna delatnost od opšteg interesa i da je, kao takva, predviđena Zakonom o komunalnim delatnostima. Stoga je, JKP Veterina Beograd u funkciji komunalnog sistema.

str sDana 13. februara 2020. godine, Upravi za veterinu uputili smo dopis sledećeg sadržaja:
Imamo informaciju da se u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u Upravi za veterinu, sprovodi projekat „Jačanje dobrobiti i zdravlja životinja“ te da je jedna od aktivnosti projekta donošenje nacionalne strategije za kontrolu populacije napuštenih životinja. Iako smo zahtevali da budemo uključeni u aktivnosti koje se odnose na pravnu regulativu koja se tiče napuštenih životinja, Uprava za veterinu, suprotno Smernicama Vlade RS o uključivanju organizacija civilnog društva u zakonodavni postupak, nas nije obavestila o navedenom projektu.