friendsSerijal Rečeno i prećutano emituje se na talasima Radio Beograda 2, od ponedeljka do četvrtka u terminu od 12 do 13 h. „Ova serija neguje analitički pristup društvenim pitanjima u najširem smislu, proširuje odjeke pojedinih javnih izjava i objašnjenja, pokušava da otkrije nedorečeno ili samo nagovešteno, ili jezikom novinara kazano, „rečeno izmedju redova“. Radio-novinar nastoji da istraživačkim i analitičkim putem dodje do celine istine. U tome su mu od pomoći kompetentni sagovornici, koji mogu da doprinesu popunjavanju „praznine“ i celovitom saznanju.“

Dana 12. januara gostovali smo u emisiji „Izmedju ljubimca i opasnosti“ , autorke Arijane Handan.

Povod za emisiju bio je tragičan događaj koji se desio na Kosmaju u prvim danima nove godine kada je posle napada vlasničkih pasa jedna osoba preminula, a jedna osoba je povređena[1].

U emisiji smo govorili o odgovornom vlasništvu kao preduslovu za držanje kućnog ljubimca i kao načinu prevencije svih eventualnih problema koji mogu da prate držanje kućnih ljubimaca. Odgovorno vlasništvo kao prava i obaveze vlasnika psa, ali i kao skup elemenata koji moraju biti paralelno zastupljeni: čipovanje + vakcinacija + sterilizacija + 5 sloboda + briga do kraja života ljubimca, da bi odgovorno vlasništvo stvarno to i bilo. Ukoliko je nabrojano ispunjeno onda je vlasništvo odgovorno i prema ljubimcu i prema okruženju. Istakli smo da je tanka linija izmedju ljubimca i opasnosti i da je ona oličena u odgovornosti, odnosno neodgovornosti vlasnika.

Veoma efikasna metoda za razvoj svesti ljudi u pravcu odgovornog vlasništva je edukacija, ali i sankcija. Sinhronizovane, edukacija i sankcija bi dale neophodne rezultate. Problem je u tome što ovaj mehanizam ne funkcioniše. U emisiji smo objasnili da je problem neodgovornog vlasništva posledica višegodišnjeg nečinjanja i nepostupanja nadležnih institucija (inspekcija) koje bi morale da preko svojih inspektora nadziru sprovođenje zakonske regulative koja štiti životinje (a preko njih i ljude). To su Republička veterinarska inspekcija (Uprava za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) za Zakon o dobrobiti životinja i Zakon o veterinarstvu i pravilnike koji su iz njih proizašli: Pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu i Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka.

Takodje, to su i komunalne inspekcije gradova i opština koje su nadzor za Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada/opštine koje, izmedju ostalog, regulišu način postupanja i uslove držanja. Oni koji bi morali da vrše nadzor nad držaocima kućnih ljubimaca i kontrolišući poštovanje propisa otklanjaju greške u držanju - to ne čine. Nerad nadležnih službi doveo je do ljudske žrtve, što je alarmantno upozoravajuće!

Istakli smo da je uzrok za ovakvu situaciju nedostatak političke volje da se gore pomenuti problemi rešavaju. Potreban je kompleksan multidisciplinaran pristup da bi se sanirale posledice neodgovornog ponašanja vlasnika i nesprovođenja propisa od strane građana i nadležnih institucija. U ovoj emisiji pokrenuli smo temu, a da li će nešto početi da se menja – vreme će pokazati.


[1] Vladan Radosavljević (1960 – 2023): Novinar i pasiji sinovi | Vreme, 6. 1. 2023.