misici

Ciljevi ne uključuju upotrebu životinja u predkliničkim istraživanjima

Holandska vlada planira da ukine testiranje bezbednosti hemikalija na životinjama do 2025. godine, kako je saopštio ministar poljoprivrede Martijn van Dam.

Holandija želi da bude „svetski lider“ u inovacijama bez upotrebe laboratorijskih životinja, rekao je g. van Dam. Zacrtavanje ovog cilja dolazi nakon publikacije savetodavnog izveštaja koji je on naručio prošle godine, a koji je za cilj imao da osmisli plan za smanjivanje testiranja.

Izveštaj, objavljen sredinom decembra, sastavljen je od strane Holandskog nacionalnog komiteta za zaštitu životinja u nauci („NCad“). Predsednik NCad-a Herman Koëter rekao je: „Legalno testiranje na životinjama radi istraživanja bezbednosti hemijskih supstanci, sastojaka hrane, pesticida, humanih i veterinarskih lekova može da bude ukinuta do 2025.“

U izveštaju NCad-a stoji da bi testiranje proizvoda poput vakcina moglo da bude ukinuto istom brzinom, ali to neće biti moguće za pred-klinička istraživanja koja zahteva zakon.

„Za osnovna naučna istraživanja, mogućnosti za redukovanje testiranja na životinjama variraju od jednog do drugog domena istraživanja. Tu se moraju postaviti ciljevi oko smanjivanja količine testova za svaki domen posebno“.

Izveštaj savetuje holandskog ministra da preuzme vođstvo u tranziciji ka testiranju bez životinja, kao i da uključi druga ministarstva da bi razvili „koherentnu politiku čitave vlade koja povezuje politiku testiranja na životinjama sa drugim relevantnim pitanjima politike, poput inovacija i održivosti“.

Ovakvo povezivanje ohrabriće multidisciplinarnu saradnju, koja će zauzvrat olakšati „inovacijama koje ne uključuju procedure na životinjama da napreduju od faze razvoja do praktične primene“.

Ministar takođe treba da lobira u međunarodnim okvirima za reviziju trenutnih regulatornih procedura procene rizika.

Britanski ogranak humanitarne organizacije „Ljudi za etičan tretman životinja“ (PETA), koja je doprinela NCad izveštaju, kaže da čestita Holandiji na svom cilju da povede svet u inovativnu nauku bez upotrebe životinja.

„Od vitalnog je značaja, doduše, da NCad takođe ekspeditivno deluje da okonča eksperimente u oblastima istraživanja bolesti poput gojaznosti, dijabetesa, šloga i raka, gde se upotreba životinja pokazala kao poražavajući neuspeh“, izjavila je PETA.

U septembru, Evropski sud pravde potvrdio je da kompanije ne mogu da se oslanjaju na in vivo podatke za kozmetičke proizvode uvezene van EU.

Južna Koreja je skoro izašla sa saopštenjem da će od februara 2017. zabraniti kozmetiku testiranu na životinjama, kako proizvedenu u zemlji, tako i uvezenu. Tajvan planira da zabrani kozmetiku testiranu na životinjama od oktobra 2019. godine.

 Prevela: Katarina samurović