Više od 150 akademika, intelektualaca i pisaca, uključujući Nobelovog laureata Džona Maksvela Kucija (kompletan spisak na kraju teksta), podržali su novi izveštaj koji poziva na de-normalizaciju eksperimenata na životinjama. Naslovljen „Normalizujući nezamislivo“, izveštaj je rezultat radne grupe Oksfordovog Centra za etiku životinja.

U izveštaju piše da bi „Namerno i rutinsko zlostavljanje nedužnih, osećajnih životinja, koje uključuje povredu, bol, patnju, stresno zatočeništvo, manipulaciju, trgovinu i smrt, trebalo da bude nezamislivo. Ipak, ogledi na životinjama su baš to: „normalizacija nezamislivog“. „Procenjuje se da u celom svetu preko 115 miliona životinja godišnje bude upotrebljeno u eksperimentima. U pogledu povreda, bola, patnje i smrti, to čini jedan od najvećih moralnih problema našeg vremena“.

Sačinjena od dvadeset vodećih etičara i naučnika, radna grupa je zaključila da su ogledi na životinjama manjkavi kako moralno, tako i naučno. Izveštaj od 50.000 reči je verovatno najobimnija kritika ogleda na životinjama do danas. Iniciran je od strane Britanske unije za aboliciju vivisekcije (BUAV) i organizacije Cruelty Free International, kao nezavisna etička recenzija. Članovi radne grupe žele da istaknu da BUAV ni na koji način nije uticao na njihove zaključke.

„Moralni argumenti u prilog testiranju na životinjama ne piju vodu“, kaže prof. Endru Linzi, urednik izveštaja i teolog na Univerzitetu Oksford. „Razmatrali smo centralnu argumentaciju u zvaničnim izveštajima (o ogledima). Ukoliko su oni moralno validni, takođe bi mogli da opravdaju i eksperimente na ljudskim bićima“.

Izveštaj zaključuje da „normalizacija“ ogleda na životinjama:

  • Prkosi onome što je poznato o obimu i dometu povreda koje mogu biti nanete životinjama. Problem kompleksnosti životinjske svesti, pogotovo osetnosti/osećajnosti životinja (kapaciteta da osete bol i zadovoljstvo) ne može se ignorisati. Za razliku od naših prethodnika, sada znamo, razumno koliko možemo kao ljudi, da životinje (najočiglednije sisari, ptice i reptili) ne osećaju samo bol, već i šok, strah, slutnju, traumu, anksioznost, stres, iščekivanje i teror.
  • Bazirana je na diskreditovanoj ideji da su životinje puki alati za ljudsku upotrebu, sredstva za ljudske ciljeve, dobra koja se mogu tretirati kako god ljudi smatraju da je prigodno.
  • Izazvana od strane nove moralne misli, koja smatra da osećajna bića nisu tek stvari, objekti, mašine ili alati, već da imaju vrednost same po sebi i da zaslužuju poštovanje.
  • Pojačana je od strane regulativa i kontrola, koje u realnosti malo utiču na zaštitu životinja i često imaju suprotan efekat.

 Direktorka BUAV i Cruelty Free International, Mišel Tju, izjavila je: „Ovakav izveštaj je izuzetno dobrodošao i trebalo bi da začne novu etičku misao o životinjama i preispita neke od "lenjih" zaključaka o tome kako ogledi na životinjama koriste ljudima. Ovaj nezavisni izveštaj je prekretnica u etičkom razmatranju životinja i vraća etiku ogleda na životinjama na dnevni red“.

Cela lista potpisnika nalazi se ovde: List of Signatures.pdf

O institucijama:

Oksfordov Centar za etiku životinja osnovao je 2006. godine profesor Endru Linzi (Andrew Linzey), kao nezavisni centar sa ciljem razvoja etičkih pogleda na životinje kroz akademsko istraživanje, učenje i poblikacije. Centar ima više od 90 saradnika iz različitih akademskih disciplina, iz čitavog sveta. U pitanju je nezavisni think-tank, koji nije pod okriljem i kontrolom Univerziteta Oksford.

Britanska unija za aboliciju vivisekcije (BUAV) osnovana je 1898. godine i predstavlja jednu od ključnih organizacija koja radi na stvaranju sveta u kome niko ne želi oglede na životinjama, niti smatra da su oni potrebni.

Cruelty Free International osnovana je od strane BUAV-a i vodeća je organizacija koja širom sveta radi na okončanju testiranja na životinjama za potrošačke proizvode.