Legislativa Evropske unije za hemikalije – REACH*, dopunjena je polovinom februara radi promene zahteva za jednim specifičnim testom, što će uzrokovati da u testovima bude upotrebljeno 40% manje životinja [1] .

„Proširena jednogeneracijska studija reproduktivne toksičnoti“ (Extended One Generation Reproductive Toxicity Study – EOGRTS) zamenjuje dvogeneracijski test reproduktivne toksičnosti, koji je koristio najmanje 2200 životinja [2] . EOGRTS je i dalje test na životinjama, ali ih koristi manje jer, ukoliko nije „proširen“, proizvodi se samo jedna generacija životinja.  Procena spasenih životinja varira, jer različiti sojevi pacova proizvode različite veličine legla. Naša procena je da bi EOGRTS koristio najmanje 960 životinja, pošteđujući tako 40% životinja [3] .

Ipak, oba testa zahtevaju da životinje – obično pacovi – budu svaki dan nasilno hranjeni supstancom koja se testira pre nego što se pare, kao i tokom i posle koćenja. Dobijena legla se takođe nasilno hrane supstancom do odraslog doba. Onda se izlažu bihejvioralnim testovima, a zatim se žrtvuju. U dvogeneracijskom testu, ovi mladunci ne bi bili žrtvovani, već bi dalje bili pareni, a njihova legla bi bila posmatrana i potom usmrćena.

Ovakvi testovi na životinjama nisu procenjeni radi utvrđivanja da li tačno predviđaju mogu li industrijske hemikalije da uzrokuju reproduktivne i razvojne probleme kod ljudi. Jedna recenzija je utvrdila da slični testovi na životinjama predviđaju štetu za ljude samo u 50% slučajeva – drugim rečima, doslovno ne bolje od bacanja pare [4] .

Svedeni EOGRTS metod prvi put je predložen od strane industrije pesticida Sjedinjenih Američkih Država, 2006. godine [5] , ali nije prihvaćen internacionalno do 2011. [3] jer neke zemlje EU nisu imale poverenja u naučne recenzije koje su pokazale da nema svrhe prelaziti i na sledeću generaciju životinja u dvogeneracijskom testu [6] . Posle četiri godine pregovora, Evropa se napokon složila da EOGRTS može i treba da zameni dvogeneracijski test za hemikalije koje se testiraju u okviru REACH-a. Dalje, složili su se da standardni zahtev bude da test ne bude „proširen“ kako bi koristio još životinja.

Zakonski tekst REACH-a koji se odnosi na ove promene napokon je objavljen u drugoj polovini februara. ECEAE je zadovoljna jer pravni tekst veoma jasno naglašava da treba koristiti neproduženu varijantu EOGRTS-a i nadamo se da će to značiti uočljivo smanjenje životinja upotrebljenih u testovima i više nego što je inače predviđeno.

Ipak, frustrirani smo tempom promene. Dugo godina molimo Evropsku komisiju da ubrza upotrebu metoda koje koriste manje životinja (ili, idealno, ne koriste životinje). Trenutno urgiramo da ubrzaju usvajanje metoda za REACH testove alergenosti i iritacije kože i očiju, koje ne koriste žive životinje, a koje su takođe intenacionalno priznate, neke od njih i pre EOGRTS [7] .

Iako tokom ovih pregovora Evropska agencija za hemikalije nije zahtevala ni jedan dvogeneracijski test, nažalost ovakav razvoj događaja znači da će EK sada verovatno početi da zahteva sprovođenje na stotine EOGRTS za industrijske hemikalije. Stotine hiljada životinja će biti upotrebljeno i ubijeno da se zadovolji REACH legislativa.

*REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (registracija, procena i autorizacija hemikalija), European Community Regulation on Chemicals and safe use - skup propisa evropske zajednice za regulaciju/testiranje hemikalija i njihovu bezbednu upotrebu, definisan 2007. godine. Svrha mu je da uspostavi procenu da li je oko 30.000 hemikalija na tržištu bezbedno za ljude i životnu sredinu i kontroliše njihovu upotrebu. Testovi na životinjama koriste se za utvrđivanje bezbednosti ovih hemikalija (prim. prev.).
_______

[1] Commission Regulation (EU) 2015/282 of 20 February 2015 amending Annexes VIII, IX and X to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards the Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study. URL:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.050.01.0001.01.ENG
[2] Our estimate based on the instructions within the OECD test guideline 416 Two-Generation Reproduction Toxicity, published 22 January 2001.
[3] Our estimate based on the instructions within the OECD test guideline 443 Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study, first published 28 July 2011.
[4] Bailey, J.B. et al. The future of teratology research is in vitro. Biogenic Amines 2005; 19:97–145.
[5] Cooper RL. et al. A tiered approach to life stages testing for agricultural chemical safety assessment. Crit Rev Toxicol 2006;36:69–98.
[6] Janer, G. et al. A retrospective analysis of the two-generation study: What is the added value of the second generation? Reproductive Toxicology 24 (2007) 97–102. And Reuter U. et al. Evaluation of OECD screening tests 421 (reproduction/developmental toxicity screening test) and 422 (combined repeated dose toxicity study with the reproduction/developmental toxicity screening test). Regulat Toxicol Pharmacol 2003;38:17–26. And Myers DP. Et al. An analysis of the results from two-generation reproduction toxicity studies to assess the value of the second (F1) generation for the detection of adverse treatment-related effects on reproductive performance. Reprod Toxicol 2008, 26: 47-50.
[7] OECD Test No. 437: Bovine Corneal Opacity and Permeability Test Method for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants, first published 08 Sep 2009 and OECD Test No. 438: Isolated Chicken Eye Test Method for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants, first published 08 Sep 2009 and OECD Test No. 439: In Vitro Skin Irritation, first published 23 July 2010 and OECD Test No. 442C: In Chemico Skin Sensitisation: Direct Peptide Reactivity Assay (DPRA), published 5 February 2015 and OECD Test No. 442D: In Vitro Skin Sensitisation: ARE-Nrf2 Luciferase Test Method, published 5 February 2015.

Izvor: „ECEAE welcomes changes to REACH to reduce animal testing“