Britanska unija za aboliciju vivisekcije (BUAV) predala je svoju peticiju vladi Mauricijusa. Peticija, koju je potpisalo 162.067 osoba, poziva na okončanje trgovine majmunima sa Mauricijusa i prati skorašnja otkrića istrage BUAV-a o užasnim patnjama majmuna izvezenim sa Mauricijusa u nemačke laboratorije.

BUAV tim je takođe održao sastanak sa Ministrom životne sredine, na kome se govorilo o mogućnostima prekida trgovine majmunima radi ogleda.

Mauricijus je jedan od najvećih snabdevača međunarodne ogledne industrije primatima. Kroz čitavo ostrvo postoje brojna postrojenja za čuvanje i razmnožavanje primata, koja sadrže više hiljada majmuna. Majmuni se hvataju u divljini i zatvaraju na ove farme, da bi proizveli potomstvo koje će biti transportovano u laboratorije širom sveta.

BUAV kampanja „Spasite naše majmune“ (Save Our Monkeys) bila je uspešna u podizanju svesti i podrške u vezi sa trgovinom majmunima, kako na Mauricijusu, tako i širom sveta.

BUAV se zahvaljuje svima koji su potpisali peticiju i time podržali kampanju. U BUAV-u veruju da će sa novom vladom Mauricijusa postići napredak i okončati patnju lokalne populacije majmuna.

mauricijus-peticija
Mr Anand Nithoo, Sarah Kite, Dr Nick Palmer, Mr Raj Dayal Minister of Environment


Izvor:
BUAV delivers petition to the Mauritius Government calling for an end to the monkey trade

Prevela: Katarina Samurović