Evropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama (European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE) je zabrinuta zbog „izuzetno skromnog“ nacionalnog Evropskog finansiranja alternativnih metoda, bez obzira na zakonske obaveze utvrđene u Direktivi 2010/63/EU.

Istraživanje koje je objavio „online“ naučni časopis Altex, sprovedeno je od strane članica ECEAE. Od nacionalnih vlada traženo je da se zvanično izjasne o sredstvima koja su izdvojili za razvoj alternativnih metoda, sa ciljem sagledavanja koliko su ispoštovali zakonske uslove. U skladu sa novim EU Zakonom o eksperimentima na životinjama, Direktiva 2010/63/EU, koji je stupio na snagu Januara 2013, nacionalne vlade bi trebalo da učestvuju u razvoju i promociji alternativnih metoda.

Istraživanje je pokazalo da je samo polovina zemalja EU bila spremna da odgovori. Od ovog broja samo njih sedam je prijavilo specifično finansiranje: Austria, Belgija, Danska, Finska, Nemačka, Švedska i Velika Britanija. Prijavljeno finansiranje u ovih sedam zemalja iznosi 18,7 miliona Eura u 2013. godini. Preostale zemlje koje su se odazvale istraživanju, Češka, Irska, Letonija, Luksemburg, Slovačka i Španija, nisu izdvojile nikakva sredstva za 2013. g, kao ni za prethodne godine.

Među anketiranim zemaljama, finansiranje alternativnog istraživanja činilo je svega 0 – 0,036 % sredstava odvojenih za nacionalno istraživanje i razvoj nauke. Izmedju onih zemalja koje doprinose finansiranju, razlika je i do 25x u odnosima  izdataka za naučna istraživanja i finansiranje razvoja alternativnih metoda.

Velika Britanija je obezbedila najviše sredstava i u realnim uslovima i u odnosu njihovih izdataka odvojenih za naučna istraživanja i razvoj – preko 11 miliona Eura u 2013. godini (0,036 % nacionalnog budžeta VB za naučna istraživanja).

Michelle Thew, direktorka ECEAE, je izjavila: „Razočarani smo da države članice još uvek nisu shvatile činjenicu da novi zakon EU zahteva od njih da aktivno sudeluju u razvoju metoda koje zemenjuju životinje u testiranju. Preko 11 miliona životinja koristi se svake godine širom EU i to se neće promeniti ukoliko zemlje članice ne urade nešto po ovom pitanju.“

Istraživanje je otkrilo i pozitivne strane sa naznakama da se učešće nekih zemalja povećalo nakon sprovođenja nove Direktive. Prijavljeno finansiranje se prethodnih godina značajno povećalo u Austriji, Danskoj, Finskoj i Velikoj Britaniji. Pored toga, Danska planira da osnuje Centar posvećen alternativama, a Španija radi na uspostavljanju mreže za promovisanje alternativnih metoda.

Beleške

Istraživanje je objavljeno na prvom Altex-ovom online linku , a publikovano je 24. Januara 2014:   EU member state government contribution to alternative methods.pdf .

Član 47 novog EU zakona Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja korišćenih u naučne svrhe zahteva od nacionalnih vlada da sudeluju u razvijanju i promociji alternativnih metoda.

Sume izdvojene u 2013. godini uporedjene su sa nacionalnim istraživačko – razvojnim izdacima za nauku koji su saopšteni u Eurostat džepnoj knjizi (2013) za 2011.g.

Odgovori su dobijeni od:

* Zemalja koje su dale svoj doprinos u 2013 (u Eurima): Velika Britanija (11.071.467), Nemačka (5.015.000), Švedska (1.689.762), Danska (402,176), Austrija (290.000), Belgija (155.600) i Finska (100.000).

* Zemalja koje nisu dale doprinos u 2013: Češka, Irska, Letonija, Luksemburg, Slovačka i Španija.

* Zemalja koje u 2013 nisu dale izveštaje: Bugarska, Kipar, Francuska, Estonija, Mađarska, Italija, Litvanija, Malta, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija i Slovačka.

Prevela sa engleskog: Tatjana Milić Babić

Izvor: ECEAE survey reveals very low national funding of alternatives to animal tests despite obligations under EU law