Zamena, smanjenje ili ukidanje?

Na sajtu nemačkog Udruženja Doktori protiv eksperimenata na životinjama / Doctors Against Animal Experiments (član Evropske koalicije za zabranu eksperimenata na životinjama, ECEAE) predstavljen je novi pogled na 3R pravilo. Britanski naučnici Rasel i Barč (W. Russeli R. Burch), predstavili su 1959. godine tzv. 3R pravilo. Ovo pravilo podrazumeva poštovanje tri principa:

mausZamena (Replacement) životinja gde god je moguće alternativnim metodama ili vrstama koje su niže na filogenetskoj lestvici.

Redukcija ili smanjenje (Reduction) broja životinja.

Usavršavanje (Refinement) oglednih procedura u cilju smanjenja patnje pri izvođenju ogleda, ali i poboljšavanju uslova gajenja i držanja životinja.

Koncept se zasniva na pretpostavci da je testiranje životinja samo po sebi razumna metoda koja bi mogla biti poboljšana kada bi se invazivne procedure zamenile manje invazivnim (usavršavanje) što bi smanjilo bol koji životinje trpe. Na poboljšanje bi takođe uticalo redukovanje broja korišćenih životinja, kao i njihova zamena, gde god je moguće, alternativnim metodama ili vrstama koje su niže na filogenetskoj lestvici. Ovaj koncept uopšte ne predvidja odustajanje od eksperimenata na životinjama.

Eksperimenti na životinjama su neodgovarajuća metoda dolaska do značajnih saznanja u medicinskim istraživanjima, a uz to su i za moralnu osudu. Mere kojima se smanjuje broj ili patnja životinja predstavljaju samo kozmetičku korekciju pogrešnog naučnog sistema.

  • "Zamena" podrazumeva da su eksperimenti na životinjama pogodan način i da je potrebno zameniti ih samo zato da bi se dobili rezultati relevantniji za ljude. Eksperimenti na životinjama moraju biti odbačeni ne samo iz moralnih razloga, već i zato što su naučno neprihvatljive metode koje daju lažne ili ne-prenosive rezultate, ne-uporedive na relaciji životinja - čovek. Ovaj značajni naučni aspekt se ne uzima u obzir od strane 3R filozofije. Termin "alternativna metoda" koji podrazumeva zamenu životinja alternativnim metodama gde god je to moguće pogrešan je i obmanjujući. To je zato što, metodom bez korišćenja životinja, na primer kod ljudskih ćelijskih kultura, dobijamo inherentnu naučnu vrednost i rezultate relevantne za ljude. S druge strane, tzv. "alternativne metode" često su samo izvesno prilagođavanje eksperimentima na životinjama, pa samim tim daju medicinski ili naučno beskorisne rezultate.

  • "Zamena" ne može voditi okončanju testiranja na životinjama, a jedino je moguća i korisna u pojedinim oblastima kao što su toksikologija ili obuka. Ipak, veći deo eksperimenata na životinjama ne može i ne treba da bude zamenjen. Takvi eksperimenti posebno se mogu naći u oblasti osnovnog i čistog istraživanja. Ovo istraživanje je najčešče bez svrhe i uglavnom služi za promovisanje prestiža i ličnih karijera eksperimentatora kao i za zadovoljenje znatiželje istraživača. Na primer nema potrebe da iko upoznaje kako radi mozak mačaka ili majmuna. Ovakvi eksperimenti mogu da budu ukinuti bez zamene. U medicinskim istraživanjima, takodje,samo zamena eksperimenata na životinjamanigde ne vodi. Pogrešan sistem nije poboljšan sa malo“kozmetike”. Medicinska istraživanja moraju biti preorijentisana i daleko od surovih modelaljudskih bolestii njihovog improvizovanog suzbijanja simptoma lekovima koji su praćeni neželjenim efektima.

  • Poštovanje 3R pravila najverovatnije vodi ka tome da eksperimenti na životinjama budu "zacementirani" za sva vremena, ne dovodeći u pitanje eksperimente na životinjama kao takve. Eksperimentisanje na životinjama je nepotrebna metoda testiranja koja ne zaslužuje da ima svoje mesto u 21 veku. Doktori protiv eksperimenata na životinjama zahtevaju ukidanje testiranja na životinjama sa ciljem otvaranja puta ka humano orijentisanoj medicini i istraživanjima, u kojima naučne metodeispitivanja,klinička istraživanja i prevencija bolesti treba da budu primarni. To je jedini način da medicina postigne istinski napredak.

Doktori protiv eksperimenata na životinjama su ubeđeni da se svi eksperimenti na životinjama odmah mogu ukinuti bez prouzrokovanja kolapsa u sistemu zdravstva. Naprotiv, to će povećati pravi napredak u medicini, a u interesu ljudske rase. Ipak, realno gledajući, prestanak ovakvih eksperimenata neće se dogoditi preko noći. U stvari, svaki mali korak je praćen neuspesima i ostvariv jedino upornom borbom. Svaka mera koja ide ka smanjenju patnje i broja korišćenih životinja može se posmatrati kao jedan korak na putu ka potpunom ukudanju eksperimenata na životinjama. Svaka životinjska žrtva u laboratoriji je suvišna. Ipak, svaki korak koji spasava životinju od užasne smrti je mali korak u pravom smeru. U ovom kontekstu 3R pravilo može se posmatrati kao prelazna faza ka potpunom ukidanju eksperimenata na životinjama, ka trajnom ukidanju sistema istraživanja baziranog na testiranju na životinjama.

Izvor: Reduction, Replacement or Abolition? Position paper on 3R concept