Evropska koalicija za ukidanje eksperimenata na životinjama (The European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE) pozdravlja izbor Saveta Evropske Unije da imenuje Tonija Borga za novog poverenika Evropske komisije za zdravlje i zaštitu potrošača. On će biti na ovoj poziciji zaključno sa 31. oktobrom 2014 godine.

Poverenik Borg će ponovo uspostaviti nadgledanje implementacije Kozmetičke direktive.  On se obavezao da će osigurati marketinšku zabranu za kozmetiku testiranu na životinjama u 2013. godini tako što će ista stupiti na snagu bez produžetka planiranog roka ili njenim eventualnim usvajanjem sa izuzecima. Evropska koalicija za ukidanje eksperimenata na životinjama takodje pozdravlja dopise Poverenika na ovu temu i izražava nadu da će održati svoje obećanje i obezbediti da se kozmetički proizvodi surovo testirani na životinjama izvan EU neće moći da uvoze počev od marta 2013. godine.

Evropska koalicija za ukidanje eksperimenata na životinjama je vodila kampanju u čitavoj Evropi u cilju okončanja uvoza i prodaje kozmetike koja je testirana na životinjama. Založili smo se da nema produžavanja, niti izuzetaka koji će biti uvršćeni u krajnji rok marketinške zabrane planirane za 2013 godinu, jer u protivnom biće nastavljena patnja hiljade životinja u različitim zemljama sveta koje prodaju svoje kozmetičke proizvode na teritoriji EU. Uputili smo svoju poruku političarima, javnosti i industriji i tom prilikom smo dobili široku podršku.

Za više informacija posetite našu No Cruel Cosmetics kampanju.

Izvor: ECEAE welcomes the appointment of Tonio Borg as Commissioner for Health and Consumer Policy!