flajer napusten pas

Dana 29. jula 2022. u hotelu Falkenštajner u Beogradu održana je „Nacionalna radionica na temu upravljanja populacijom pasa“ na kojoj je predstavljen (Preliminarni) Nacrt prve Nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa na teritoriji Republike Srbije. Nacrt je deo Projekta tehničke pomoći Evropske unije „Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ Upravi za veterinu, u uskladjivanju domaćeg zakonodavstva sa EU i međunarodnim standardima u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i biosigurnosnih mera. Radionici je prisustvovalo više od 20 udruženja za zaštitu životinja iz Srbije, a dosta ih je pratilo izlaganja on-line.

Uvodnu reč je dala načelnica Odeljenja za dobrobit životinja i veterinarsku delatnost gdja Maja Andrijašević iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Projekat u celini, a posebno deo Upravljanje populacijom pasa: model analize troškove i koristi, predstavio je g. Antonio Di Nardo; o Ključnim stubovima Strategije i Akcionog plana za upravljanje populacijom pasa govorio je g. Andrea Karveli; Brojevi čine razliku: važnost podataka u upravljanju populacijom pasa objasnio je g. Andreas Haidoussis; Predstavnik WOAH (World Organisation for Animal Health, Svetska organizacija za zdravlje životinja, nekada OIE), g. Paolo Dala Vila govorio je o Međunarodnim standardima WOAH u upravljanju populacijom pasa.

Posle predavanja usledila je diskusija u kojoj je, na samom početku, otklonjena nedoumica oko eutanazije. Naime, udruženja su izrazila zabrinutost da bi se eutanazija mogla uneti u Strategiju kao mera kontrole populacije napuštenih pasa, sa čime se udruženja ne slažu i smatraju da eutanazija ne doprinosi rešenju problema napuštenih životinja. Predstavnik WOAH je objasnio da je u toku izrada poglavlja o etičkom kodeksu u upravljanju populacijom pasa i da je stav WOAH da je eutanazija zdravih životinja neopravdana, zato što je i naučno i empirijski dokazano da ne doprinosi rešenju problema napuštenih životinja.

U nastavku diskusije udruženja su kroz svoja izlaganja upoznala članove Projektnog tima sa izuzetno lošom situacijom u našim prihvatilištima, sa (ne)radom nadležnih institucija i nesprovodjenjem Zakona o dobrobiti životinja, sa (ne)radom JLS u oblasti rešavanja problema napuštenih životinja i nesaradnjom nadležnih institucija sa civilnim sektorom.

Komentari na predstavljeni Nacrt strategije su poslati pismenim putem, a tekst možete pročitati OVDE.