zbacite surovostOve godine Petak bez krzna, Fur Free Friday (poslednji petak u mesecu novembru), obeležili smo u Ivanjici [1]. U našoj zemlji farme krznašica prestale su sa radom 2019. godine, stupanjem na snagu tačke 37) člana 7. Zakona o dobrobiti životinja Srbije koja glasi: „Zabranjeno je držanje, reprodukcija, uvoz, izvoz i lišavanje života životinje isključivo radi proizvodnje krzna i kože.“

Zakon je usvojen 2009. godine, a ova tačka je stupila na snagu 10 godina posle da bi oni koji se bave ovom delatnošću imali vremena da se prilagode i predju na neku drugu proizvodnju. Ovo nije bilo teško jer je u Srbiji bilo malo takvih farmi koje i nisu poslovale rentabilno. Ovome u prilog govori činjenica da je jedna od njih za nekoliko godina poslovanja u budžet uplatila svega 607.000 dinara.

U Evropi se povećava broj zemalja koje su zatvorile farme krznašica ili će to učiniti za nekoliko godina: Velika Britanija (2000), Austrija (2004), Slovenija (2013), Makedonija (2014), Hrvatska (2018), Luksemburg (2018), Češka (2019), Belgija (2023), Holandija (2024), Norveška (2025) i Bosna i Hercegovina (2029).

S obzirom da u svetu još uvek postoje farme krznašica, smatramo da je potrebno i dalje edukovati sugrađane o tome kako se proizvode predmeti od prirodnog krzna. Zato nastavljamo sa našom kampanjom Zbacite surovost! Ogrnite se čovečnošću! da bismo doprineli smanjenju upotrebe prirodnog krzna na globalnom nivou.

Ova industrija je ekstremno surova prema životinjama, koje su u većini slučajeva odrane žive, i izuzetno prljava i zagadjivačka prema životnoj sredini, jer se u preradi krzna koriste kancerogene hemikalije koje se ispuštaju sa otpadnim vodama i zagađuju reke i zemljište. Ova saznanja bi svakako morala uticati na povećanje svesti o mučnoj smrti životinja i štetnosti krznarske industrije za eko sistem, što bi dovelo do smanjenja kupovine proizvoda od prirodnog krzna.

Prvi u poslovnom svetu koji su shvatili koliko je krznarska industrija surova prema životinjama i opasna za ljude su veliki modni brendovi koji su prešli na upotrebu veštačkog krzna. Pomenućemo neke od njih: Stella McCartney, Calvin Klein, Gucci, Versace, Giorgio Armani, Burberry, Alexander McQueen, Jimmy Choo, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Vivienne Westwood, Hugo Boss, Mango, Timberland, The North Face, Lacoste, Balenciaga... Ovo ohrabruje da će i u svetu krznarska industrija postati prošlost.


[1] Infoliga: Petak bez krzna obeležen i u Ivanjici