feniks ivanjica sastanak sPredstavnice Feniksa na sastanku u SO Ivanjica (Foto:Info LIGA)Početkom maja meseca ove godine predložili smo opštinskoj upravi u Ivanjici saradnju u oblasti zaštite životinja koja bi bila fokusirana na aktuelne teme - probleme u oblasti zaštite kućnih ljubimaca. U tom smislu inicirali smo izradu novih pravnih dokumenata koji regulišu način i uslove držanja i postupanje sa domaćim životinjama i kućnim ljubimcima, kao i način i uslove rada i postupanje sa napuštenim psima i mačkama od strane zoohigijenske službe i definisanje novog Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Opštine Ivanjica, kako bi se ovi dokumenti usaglasili sa Zakonom o dobrobiti životinja.

Naša inicijativa je prihvaćena i, posle više meseci rada, na sednici Skupštine opštine, održanoj u novembru mesecu, doneta je nova Odluka o zoohigijeni i držanju životinja na teritoriji opštine Ivanjica, kao i novi Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Ivanjica. Prilog možete pogledati na portalu ’’Info LIGA’’.

Takodje, dogovoreno je da se počne sa pripremama za izgradnju prihvatilišta koje po Zakonu o veterinarstvu i po Zakonu o dobrobiti životinja svaka lokalna samouprava mora da ima. Aktivnosti koje će naš tim iz Ivanjice organizovati biće i informisanje i edukacija gradjana o odgovornom vlasništvu, kao i o mnogim drugim temama iz oblasti zaštite životinja, preko štandova, predavanja, radionica i tribina.