U nastavku je tekst dopisa koji smo uputili JP Ada Ciganlija povodom naloga za uklanjanje kućica koje je za gradske pse postavila starateljka.

ada ciganlijaObraćamo vam se povodom vašeg pismenog obaveštenja starateljki gradskih pasa Anici Petrović od juče 12. aprila o.g. da se kućice za pse sklone sa lokacije na Adi.

Ovom prilikom želimo da vam skrenemo pažnju na pravnu regulativu koja reguliše brigu o gradskim psima, kao i na činjenicu da je najlogičnije i najbolje da poštujete preporuke i propise grada Beograda (koji je vaš osnivač) i da se na taj način uključite u rešavanje problema nevlasničkih pasa na teritoriji grada.

To je Zakon o dobrobiti životinja Srbije, čl. 3, u kome se kaže da su „Državni organi, naučnoistraživačke organizacije, ustanove u oblasti obrazovanja, veterine, poljoprivrede, zdravstva, informisanja, kulture, kao i druge ustanove i organizacije i pravna i fizička lica, odnosno preduzetnici, koji obavljaju delatnosti, odnosno poslove u vezi sa životinjama, dužni da obezbedjuju, usmeravaju i podstiču jačanje svesti o značaju dobrobiti životinja.“, kao i da su „Lica iz stava 1. ovog člana, organi jedinica lokalne samouprave, kao i gradjani i udruženja dužni da brinu o životu i zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja i medjusobno saradjuju, koordiniraju i uskladjuju donošenje i sprovodjenje odluka u oblasti dobrobiti životinja.“

Zatim Strategija rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka na području grada Beograda koju je Skupština grada usvojila septembra 2011. godine koja je bazirana na no kill (ne ubij) i cnr (catch-neuter-release, uhvati-steriliši-vrati na lokaciju) principima. Ovo podrazumeva boravak gradskih pasa (čipovani, vakcinisani i sterilisani, testirani na agresiju – znači samo provereno dobroćudni se vraćaju na lokaciju) na staništima. O gradskim psima brinu staratelji, ljudi koji im obezbedjuju hranu, vodu, sklonište i u saradnji sa JKP Veterina Beograd sterilizaciju i lečenje.

Iz Strategije je proizašao Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda koji je donet januara 2013. godine. Grad Beograd se opredelio da problem napuštenih životinja rešava po pomenutom Programu, jer je to efikasan, finansijski isplativ, održiv i human način, a u skladu sa preporukama Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE).

Zato svaki društveno odgovorni pojedinac, a pogotovo pravno lice, treba da postupa u skladu sa propisima i preporukama koje njegov Grad donosi i da pruži podršku gradjanima koji rade na rešavanju problema. U suprotnom radi se o nepoštovanju i sabotaži napora koje nadležne institucije, udruženja za zaštitu životinja i gradjani ulažu radi rešavanja problema napuštenih životinja. U tom smislu, društveno odgovorno ponašanje u ovom slučaju bilo bi da pomognete starateljki gdji Petrović i napravite kućice koje bi bile ambijentalno uklopljene što bi bio svojevrstan ukras na prostoru Ade Ciganlije.