ekseri rdjavi L

Povodom slučaja brutalnog nasilja od strane maloletnog lica, koje je rezultiralo smrću psa Kaje, Udruženja „Nada za životinje-Riska“, „Link plus“ i „Feniks“ uputila su hitan apel Radnoj grupi Vlade RS koja za mandat ima unapređivanje procedura zaštite od nasilja među decom i mladima. Smatramo da Radna grupa mora da ima u vidu naučno utvrđenu vezu između nasilja nad životinjama i drugih oblika nasilja i da kada su u pitanju deca i mladi obezbedi obavezujuće reagovanje institucija. Imajući u vidu da deca nisu krivično odgovorna, kao i da je blagovremeni stručni rad sa decom počiniocima nasilja preduslov ozbiljnog i sistematičnog pristupa problemu nasilja, postupanje sistema socijalne zaštite i zdravstvenog sistema ovde smatramo ključnim.

Nadamo se da će Radna grupa prepoznati važnost sveobuhvatnog pristupa ovoj problematici i preduzeti aktivnosti u cilju sistemskog unapređivanja zaštite od svih oblika nasilja, kao i da neće zanemariti važnost analize konkretnog slučaja brutalnog nasilja radi preduzimanja potrebnih mera. U nastavku je tekst dopisa upućenog 31. maja 2020, predsednici Vlade Ani Brnabić i Radnoj grupi Vlade Republike Srbije za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama.

“ Imajući u vidu da je formirana Radna grupa Vlade RS za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama, kao i da je vršnjačko nasilje i nasilje među decom i mladima sve učestalija pojava i neretko poprima veoma brutalne oblike želimo da Vam ukažemo na jedan ozbiljan problem na koji institucije do sada nisu imale adekvatan odgovor i reakciju.

Povod našeg obraćanja je brutalno nasilje nad psom, koje je rezultiralo smrću psa, a koje je izvršilo maloletno lice koje nije krivično odgovorno. O ovom slučaju pisalo je više medija. Maloletno lice je zabilo ekser u glavu psu o čemu se možete više informisati na linku: DEČAK (12) ZAKUCAO EKSER U GLAVU PSU! Policija otkrila počinioca jezivog ubistva u Novom Sadu! UZNEMIRUJUĆE | Kurir, 27. 05. 2020.

Kao Udruženjima obratio nam se veliki broj užasnutih i zabrinutih pojedinaca povodom konkretne situacije.

Nažalost ovo nije redak ni usamljen slučaj nasilja, zlostavljanja i mučenja životinja sa smrtnim ishodom, koji se završi konstatacijom da je u pitanju dete koje nije krivično odgovorno, bez preduzimanja adekvatnih mera i reakcija prevashodno sistema socijalne i zdravstvene zaštite.

Premda, mandat Radne grupe nije sprečavanje nasilja nad životinjama smatramo da je od izuzetne važnosti da ne zanemarite naučno dokazanu vezu između nasilja prema životinjama i nasilja prema ljudima, kao i to da deca koja ispoljavaju ovakva ponašanja moraju dobiti adekvatnu stručnu pomoć i podršku. Podsećamo i da su ova deca neretko i sama žrtve zlostavljanja i zanemarivanja.

Rad sa ovom decom je potrebno posmatrati kao nužnu intervenciju u pomoći deci ali i prevenciji razvoja patoloških oblika ponašanja i poremećaja koji vode ka drugim oblicima nasilja.

Stoga apelujemo na Radnu grupu da prilikom razmatranja mera za unapređivanje sistema zaštite od nasilja ne zanemari i ne isključi intervencije koje se tiču nasilja prema životinjama, a koje vrše maloletna lica i deca, prevashodno na taj način što će reagovanje institucija na ovakve situacije biti obavezujuće sa jasnim protokolom postupanja (rad sa decom i mladima počiniocima ovih oblika nasilja, rad sa njihovim porodicama, pružanje adekvatnog tretmana i dr.)

Mišljenja smo da bi Radna grupa trebalo da analizira i konkretan slučaj kao primer za buduća postupanja kao i da o tome obavesti javnost.

Za sve dodatne informacije i podršku Vam stojimo na raspolaganju. “