Kao organizacije civilnog društva moramo da obavestimo javnost da smatramo da postoje brojna nezakonita postupanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za veterinu, a u vezi sa izradom izmena Zakona o dobrobiti životinja.

Navedene izmene su sačinjene uz kršenje Zakona, Evropskih konvencija i direktiva i njima se ozbiljno ugrožavaju osnovi demokratskog društva i evropskih vrednosti, kako u pogledu procesa izmena tako i u sadržinskom smislu.

Povodom predloga nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja, koji je organizacijama dostavljen u prvoj nedelji maja ove godine, od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životine sredine, Uprave za veterinu, Odeljenja za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja, želimo da vas upoznamo da je isti sačinjen uz:

  1. Kršenje Zaključka Vlade Republike Srbije od 26. avgusta 2014. godine kojim su usvojene „Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“ (Zaključak 05 broj 011-8872/2014). Održan je jedan sastanak sa organizacijama, na kome se zadovoljila forma „saradnje“ sa organizacijama civilnog društva, bez suštinskog učešća organizacija u procesu donošenja nacrta izmena zakona. U vezi sa ovim, Ministarstvo je uputilo javnosti netačne izjave koje se tiču postupka izrade izmena Zakona.

  2. Pored delova zakona koji moraju da se izmene u skladu sa Direktivama i propisima EU, ceo niz odredbi je izmenjen bez bilo kakve potrebe, s obzirom da nisu bili u suprotnosti sa propisima EU, te je nejasno koji je bio motiv za izmenu tih odredbi, a predlog ne sadrži obrazloženje ovakvih izmena.

  3. Nacrt izmena i dalje ne usklađuje u potpunosti Zakon o dobrobiti životinja sa direktivama i drugim normama EU. Naprotiv, želimo da ukažemo da autori Radne verzije Nacrta ne razumeju evropske vrednosti i evropske propise, pa čak ne razumeju ni duh zakona koji pišu. Pojedine odredbe su napisane tako da se vidi da autori nemaju znanje potrebno za izradu ovog zakona, jer se radi o greškama koje menjaju suštinu odredbe koju treba transponovati, kao i o neprecizno napisanim odredbama koje će u primeni imati suprotan efekat od željenog. Želeli bismo i da skrenemo pažnju na specifičnost srpskog jezika i neophodnost da se odredbe direktiva EU prevedu stručno i pažljivo kako bi se izbegle zloupotrebe. Definicija dobrobiti životinja OIE (Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja) prevedena je tako da se izgubila suština definicije i da na srpskom jeziku ona ima negativnu konotaciju prema životinjama.

  4. Odredbe nacrta su napisane loše i sa normativnog stanovišta. Odredbe su u suprotnosti sa Jedinstvenim metodološkim pravilima za pisanje propisa (Sl . glasnik 21/2010) jer su neprecizne, neke su dvosmislene, uvode se novi pojmovi bez prethodne definicije, isti pojmovi u različitim delovima imaju razlilčita značenja, ne može se utvrditi na koju kategoriju životinja se odnose, nejasne su i nerazumljive. Navedenim predlogom izmena Zakona se ostavlja široka mogućnost zloupotrebe samog Zakona, svojevoljnim i različitim tumačenjima nepreciznih normi.

  5. Zakon o dobrobiti životinja ne služi samo da bi moglo da se izvozi meso iz Srbije, nego i da zaštiti dobrobit životinja, ali predložene izmene zakona i informacije koje smo dobili od zaposlenih u nadležnom Ministarstvu poljoprivrede (o pritisku klaničara, na primer) govore da je započet loš proces koji će dovesti do loših rezultata. Evropska unija već 30 godina razvija zakonsku regulativu u oblasti zaštite farmskih životinja, uzimajući u obzir naučne studije i zahteve potrošača i drugih zainteresovanih strana. Uzgoj farmskih životinja danas se više ne vidi samo kao proizvodnja hrane, nego i kao etički problem. Sve se više insistira na odgovornosti čoveka za domaće životinje. Potrošač je danas svestan da dobrobit životinja direktno utiče na kvalitet i bezbednost hrane.

Autori nacrta novog zakona koji treba da zaštiti životinje nisu svesni savremenih trendova u zaštiti dobrobiti životinja. Negativan odnos prema životinjama najbolje se vidi u insistiranju autora novog zakona na omogućavanju surovog mučenja i ubijanja krznašica, kao i odbijanju da se izmene neprecizne odredbe zakona koje omogućavaju masovno ubijanje napuštenih kućnih ljubimaca.

Molimo vas ovim putem da nam pomognete da zaustavimo proces donošenja izmena Zakona, koji je neprihvatljiv zbog gore navedenih razloga. Istovremeno tražimo da zajedno sa nadležnim Ministarstvom, tj. uz aktivno učešće organizacija civilnog društva, koje je neophodno zbog neprocenjivog iskustva Udruženja koje se bave zaštitom životinja, pristupimo izradi kvalitetnog, preciznog Zakona o dobrobiti životinja, usaglašenog sa evropskom regulativom, tedencijama i osnovnim načelima zaštite dobrobiti životinja.

1. Udruženje građana „ALFA“, Beograd
2. Udruženje građana „KANIS“, Sremska Mitrovica
3. Društvo Prijatelja Životinja "LjUBIMCI", Pančevo
4. Društvo za zaštitu životinja „SPASKE“, Kraljevo
5. Udruženje za zaštitu životinja Novi Sad – SPANS
6. Udruženje za brigu o životinjama Timočke krajine „BETA“, Zaječar
7. Udruženje za brigu o životinjama Timočke krajine "BETA" Zaječar - ogranak Knjaževac
8. Udruženje za brigu o životinjama grada Beograda „BETA“, Beograd
9. Udruženje za brigu o životinjama Banata „BETA“, Zrenjanin
10. Organizacija za prava i zaštitu životinja „ORPAK“, Kruševac
11. Link plus, Beograd
12. Kasper, Beograd
13. Udruženje za zaštitu životinja Pseća sreća Niška banja
14. Svetlana Dejanović Avramović, Društvo za zaštitu životinja Niš
15. Udruzenje Pomoc zivotinjama-Help Animals
16. Udruzenje za zastitu zivotinja Ruka sapi, Odzaci
17. Društvo za zastitu zivotinje Leviatan, Bečej
18. Drustvo za zastitu zivotinja Prijatelji, Valjevo
19.,,Crvena Sapa", Kragujevac
20. "Evropska inicijativa 17", Beograd
21. "Fondacija za zastitu zivotinja u Srbiji-FAPS" , Niš
22. Društvo za zaštitu životinja i prirode "Ekolibrijum", Pančevo
23. Udruženje za zaštitu životinja "Prijatelj", Ub
24. "Trag" udruzenje, Stara Pazova
25. Prihvatilište Draževac, Draževac
26. EPAR-OIPA Srbija, Subotica
30. Udruženje za zaštitu prava i dobrobit životinja "Opstanak 2" Knjaževac
31. Novosadski humanitarni centar (NSHC), Novi Sad
32. "Društvo za zaštitu životinja -Prizorgo" Bačka Topola
33. FONDACIJA ZA RAZVOJ DOMAĆINSTVA, Novi Sad
34. Udruženje za zastitu prirode, prava životinja i prava ljudi " LUNJA" Loznica
35. Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja ZOO PLANET Niš
36. Udruženje za zaštitu prava životinja "BAK" Srbobran, Nadalj
37. Udruženje ljubitelja životinja "Magare", Zrenjanin
38. Panonska aktivisticka organizacija, Zrenjanin
39. Zen-Multifunkcionalni kinološki centar, Zrenjanin
40. Sekcija U.G. TQM Centar „Društvo za zaštitu, zbrinjavanje i udomljavanje životinja - ALTERNATIVA“ -Zrenjanin
41.Felinološko drustvo Feliks, Subotica
42. Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti "Feniks", Beograd

Strane organizacije

1. Hvala - for the dogs and cats of the Balkans, Švedska, organizacija za borbu za prava životinja
2. Austrijska organizacija IACAWA - international animal care and welfare association
3. UKSerbia's forgotten paws
4. Sos forserbian animals
5. Happyendings rescue
6. West Yorkshireanimals in need
7. Austria- Tierschutz sonne
8. Puppy rescue Belgie - Daphne Jacob Straydogs Belgium
9. Nemačka- Tierjammer
10. Usa -The harmony fund