U Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je 08. aprila 2015. četvrti po redu Zeleni poslanički forum u organizaciji narodnog poslanika Ivana Karića. Predloge za održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca predstavila su udruženja Link Plus, Feniks i Nada za životinje – Riska. U diskusiju su se uključili predstavnici Udruženja veterinara male prakse Srbije i Kinološke akademije.

Zaključci su sledeći:

- Organizovati javno slušanje u Skupštini koje će otvoriti javnu debatu o rešenju problema, uz učešće predstavnika državnih organa i lokalnih samouprava, zoohigijenskih službi, organizacija civilnog društva i građana

- Neophodnost sprovođenja i unapređenja zakonske regulative – zaštita vladavine prava i antikorupcija

- Neophodnost međusobnog usaglašavanja propisa i smanjivanja razlika između lokalnih samouprava

- Neophodnost učešća organizacija civilnog društva u procesu usvajanja propisa

- Neohodnost usvajanja Nacionalne strategije rešenja problema napuštenih životinja i prepoznavanja svih zainteresovanih strana:

 • Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • Ministarstvo pravde
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Ministarstvo finansija
 • Lokalne samouprave
 • Uprava za javne nabavke
 • Organizacije civilnog društva
 • Veterinarske organizacije
 • Kinološki savez
 • Građani
 • Nezavisna kontrolna tela Republike Srbije:
  Agencija za borbu protiv korupcije
  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  Zaštitnik građana
  Državna revizorska institucija

PREPORUKE
za održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca

Preporuke su zasnovane na preporukama Svetske zdravstvene organizacije za zdravlje životinja OIE i Deklaraciji Evropskog parlamenta (0026/2011), uzimajući u obzir odredbe Evropske konvencije za zaštitu kućnih ljubimaca i preporuke Međunarodne koalicije za kontrolu kućnih ljubimaca (ICAM).

1) Problem napuštenih kućnih ljubimaca mora da se posmatra kao važan društveni problem koji iziskuje održivo sistemsko, efikasno i humano rešenje.

2) Neophodna je promena paradigme: Pomeranje fokusa na uzrok problema jer ponašanje ljudi generiše problem, a to su pre svega nekontrolisano razmnožavanje i napuštanje kućnih ljubimaca.

3) Primeri dobre prakse održivog sistemskog rešenja napuštenih kućnih ljubimaca nalaze se u državama koje nisu primenile ubijanje kao metod rešenja problema, a to su Nemačka, Austrija i Holandija.

4) Neophodna je zakonom propisana saradnja državnih organa sa drugim zainteresovanim stranama, kao i uključivanje OCD u proces usvajanja propisa.

5) Suštinski su važni primena propisa, kontrola sprovođenja propisa i unapređivanje zakonske regulative:

 • Primena propisa: Većina lokalnih samouprava nije usvojila podzakonska akta (odluke o držanju i načinu izvođenja kućnih ljubimaca i programe kontrole i smanjenja brojnosti napuštenih pasa i mačaka) ili ih nije uskladila sa Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o dobrobiti životinja, nije izgradila prihvatilište za napuštene kućne ljubimce, problem ne rešava na organizovan način.
 • Kontrola: Kontrolu sprovođenja odredbi Zakona o veterinarstvu koje se odnose na kućne ljubimce i Zakona o dobrobiti životinja treba da sprovode isključivo veterinarski inspektori. Veterinarski inspektori treba da prođu sve potrebne obuke o proceni dobrobiti kućnih ljubimaca i kućnih ljubimaca u prihvatilištima.
 • Unapređivanje: Zakon o dobrobiti životinja sadrži pojedine odredbe koje otvaraju put mogućim zloupotrebama, kao i odredbe koje ne prate kaznene odredbe i tu postoji prostor za unapređivanje.

6) Državni organi

 • Stimulacija pozitivnog ponašanja (sterilizacija)
 • Destimulacija negativnog ponašanja (napuštanje, nekontrolisano razmnožavanje, zlostavljanje, ugrožavanje dobrobiti)
 • Kontrola kretanja pasa i mačaka (nacionalni i međunarodni nivo)
 • Kontrola rada zoohigijenskih službi

7) Lokalne samouprave

 • Izgradnja infrastrukture: objekti, vozila
 • Prihvatilišta za smeštaj životinja čiji opstanak na ulici je ugrožen jer su suviše stare, suviše mlade ili bolesne, kao i pasa koji su ujeli
 • CNR (Catč-Neuter-Return), uz obezbeđivanje lečenja pasa i mačaka
 • Stimulacija udomljavanja napuštenih kućnih ljubimaca iz prihvatilišta i direktno sa ulice

8) Odgajivačka delatnost

 • Uvođenje u zakonske okvire
 • Kontrola
 • Strogo razdvajanje odgajivača od vlasnika kućnih ljubimaca

9) Vlasnici kućnih ljubimaca

 • Edukacija
 • Odgovorno vlasništvo: Mikročipovanje i registracija pasa i mačaka, vakcinacija, sprečavanje razmnožavanja/sterilizacija
 • Odgovorno vlasništvo: Edukacija vlasnika/obuka vlasnika i psa/kontrola

10) Uloga doktora veterinarske medicine

 • Učešće u izradi propisa
 • Izrada stručnih protokola
 • Jačanje kapaciteta veterinarskih organizacija
 • Edukacija i kontrola vlasnika kućnih ljubimaca

11) OCD

 • Učešće u izradi propisa
 • Podizanje kapaciteta OCD i staratelja
 • Podizanje kapaciteta predstavnika lokalnih samouprava i zoohigijenskih službi
 • Edukacija vlasnika kućnih ljubimaca

12) Uprava za javne nabavke

 • Kontrola javnih nabavki