Više od 150 akademika, intelektualaca i pisaca, uključujući Nobelovog laureata Džona Maksvela Kucija, podržali su novi izveštaj koji poziva na de-normalizaciju eksperimenata na životinjama. Naslovljen „Normalizujući nezamislivo“, izveštaj je rezultat radne grupe Oksfordovog Centra za etiku životinja.

ECEAE-March-11-2015-event-bannerDanas, 11. marta, dve godine posle stupanja na snagu zabrane testiranja na životinjama u oblasti kozmetičke industrije u zemljama Evropske unije, ECEAE  poziva na zabranu proizvoda za čišćenje koji su testirani na životinjama.

Legislativa Evropske unije za hemikalije – REACH*, dopunjena je polovinom februara radi promene zahteva za jednim specifičnim testom, što će uzrokovati da u testovima bude upotrebljeno 40% manje životinja.

mauricijus-peticijaBritanska unija za aboliciju vivisekcije (BUAV) predala je svoju peticiju vladi Mauricijusa. Peticija, koju je potpisalo 162.067 osoba, poziva na okončanje trgovine majmunima sa Mauricijusa i prati skorašnja otkrića istrage BUAV-a o užasnim patnjama majmuna izvezenim sa Mauricijusa u nemačke laboratorije.

Autor teksta je dr Bernard Rambek, član nemačkog udruženja Doktori protiv eksperimenata na životinjama. U uvodu on kaže: “Eksperimenti na životinjama se danas sve više odbacuju, uglavnom iz moralnih i etičkih, ali takođe i iz naučnih razloga. Oblast na kojoj ja radim – istraživanje epilepsije – je tipičan primer tendencija i  razvoja savremenih medicinskih istraživanja u pravcu potpunog odbacivanja tradicionalnih testiranja na životinjama. Pre samo deceniju, tvrdilo se da se istraživanja vezana za epilepsiju mogu sprovoditi isključivo koristeći nedirnute mozgove živih životinja. Danas su eksperimentalna istraživanja epilepsije uglavnom zasnovana na in vitro studijama, tj. na istraživanjima koja uključuju moždane ćelije ili preparate moždanog tkiva."

tierversuchU dogovoru sa nemačkom organizacijom Doktori protiv eksperimenata na životinjama, film smo prilagodili za srpsko govorno područje. Cilj je da se pomoću ovog animiranog filma pokaže koliko su eksperimenti na životinjama nerazumni i nepotrebni.

Od nacionalnih vlada traženo je da se zvanično izjasne o sredstvima koja su izdvojili za razvoj alternativnih metoda, sa ciljem sagledavanja koliko su ispoštovali zakonske uslove. U skladu sa novim EU Zakonom o eksperimentima na životinjama, Direktiva 2010/63/EU, koji je stupio na snagu Januara 2013, nacionalne vlade bi trebalo da učestvuju u razvoju i promociji alternativnih metoda.

premio-dna sSredinom oktobra 2013. na XXV Internacionalnom kongresu biologa u Firenci, Italijanska Nacionalna akademija biologa dodelila je „Nagradu DNK“ za 2013 (Premio DNA 2013) Michela-i Kuan, biologu i koordinatoru u organizaciji LAV (Lega AntiVivisezione). Nagrada joj je dodeljena za naučno istraživački projekat za testiranje u kome nisu korišćene životinje, već alternativa.

mausDoktori protiv eksperimenata na životinjama su ubeđeni da se svi eksperimenti na životinjama odmah mogu ukinuti bez prouzrokovanja kolapsa u sistemu zdravstva. Naprotiv, to će povećati pravi napredak u medicini, a u interesu ljudske rase.

2_sGodina 2013. je zaista istorijska godina za životinje – Evropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama (European Coalition to End Animal Experiments ECEAE) je posle višegodišnje borbe uspela da u Evropi zabrani eksperimente na životinjama u kozmetičkoj industriji, prodaju i uvoz kozmetičkih proizvoda, njihovih sastojaka i sredstava za ličnu higijenu koji su testirani na životinjama bilo gde u svetu.