sreda, 29. mart 2017.
   
Text Size

BUAV dostavio peticiju vladi Mauricijusa, pozivajući na okončanje trgovine majmunima

mauricijus-peticijaBritanska unija za aboliciju vivisekcije (BUAV) predala je svoju peticiju vladi Mauricijusa. Peticija, koju je potpisalo 162.067 osoba, poziva na okončanje trgovine majmunima sa Mauricijusa i prati skorašnja otkrića istrage BUAV-a o užasnim patnjama majmuna izvezenim sa Mauricijusa u nemačke laboratorije.

Opširnije...

 

Izgovori za vršenje eksperimenata na životinjama

Autor teksta je dr Bernard Rambek, član nemačkog udruženja Doktori protiv eksperimenata na životinjama. U uvodu on kaže: “Eksperimenti na životinjama se danas sve više odbacuju, uglavnom iz moralnih i etičkih, ali takođe i iz naučnih razloga. Oblast na kojoj ja radim – istraživanje epilepsije – je tipičan primer tendencija i  razvoja savremenih medicinskih istraživanja u pravcu potpunog odbacivanja tradicionalnih testiranja na životinjama. Pre samo deceniju, tvrdilo se da se istraživanja vezana za epilepsiju mogu sprovoditi isključivo koristeći nedirnute mozgove živih životinja. Danas su eksperimentalna istraživanja epilepsije uglavnom zasnovana na in vitro studijama, tj. na istraživanjima koja uključuju moždane ćelije ili preparate moždanog tkiva."

Opširnije...

   

Animirani film "O besmislenim eksperimentima na životinjama"

tierversuchU dogovoru sa nemačkom organizacijom Doktori protiv eksperimenata na životinjama, film smo prilagodili za srpsko govorno područje. Cilj je da se pomoću ovog animiranog filma pokaže koliko su eksperimenti na životinjama nerazumni i nepotrebni.

Opširnije...

   

Istraživanje ECEAE otkriva slabo nacionalno finansiranje alternativa testovima na životinjama, uprkos obavezama koje postoje u okviru zakona EU

Od nacionalnih vlada traženo je da se zvanično izjasne o sredstvima koja su izdvojili za razvoj alternativnih metoda, sa ciljem sagledavanja koliko su ispoštovali zakonske uslove. U skladu sa novim EU Zakonom o eksperimentima na životinjama, Direktiva 2010/63/EU, koji je stupio na snagu Januara 2013, nacionalne vlade bi trebalo da učestvuju u razvoju i promociji alternativnih metoda.

Opširnije...

   

Nagrada za animal-free naučno istraživanje

premio-dna sSredinom oktobra 2013. na XXV Internacionalnom kongresu biologa u Firenci, Italijanska Nacionalna akademija biologa dodelila je „Nagradu DNK“ za 2013 (Premio DNA 2013) Michela-i Kuan, biologu i koordinatoru u organizaciji LAV (Lega AntiVivisezione). Nagrada joj je dodeljena za naučno istraživački projekat za testiranje u kome nisu korišćene životinje, već alternativa.

Opširnije...

   

Strana 3 od 7

AddThis Social Bookmark Button

Login Form