nedelja, 19. maj 2019.
   
Text Size

BUAV dostavio peticiju vladi Mauricijusa, pozivajući na okončanje trgovine majmunima

Britanska unija za aboliciju vivisekcije (BUAV) predala je svoju peticiju vladi Mauricijusa. Peticija, koju je potpisalo 162.067 osoba, poziva na okončanje trgovine majmunima sa Mauricijusa i prati skorašnja otkrića istrage BUAV-a o užasnim patnjama majmuna izvezenim sa Mauricijusa u nemačke laboratorije.

BUAV tim je takođe održao sastanak sa Ministrom životne sredine, na kome se govorilo o mogućnostima prekida trgovine majmunima radi ogleda.

Mauricijus je jedan od najvećih snabdevača međunarodne ogledne industrije primatima. Kroz čitavo ostrvo postoje brojna postrojenja za čuvanje i razmnožavanje primata, koja sadrže više hiljada majmuna. Majmuni se hvataju u divljini i zatvaraju na ove farme, da bi proizveli potomstvo koje će biti transportovano u laboratorije širom sveta.

BUAV kampanja „Spasite naše majmune“ (Save Our Monkeys) bila je uspešna u podizanju svesti i podrške u vezi sa trgovinom majmunima, kako na Mauricijusu, tako i širom sveta.

BUAV se zahvaljuje svima koji su potpisali peticiju i time podržali kampanju. U BUAV-u veruju da će sa novom vladom Mauricijusa postići napredak i okončati patnju lokalne populacije majmuna.

mauricijus-peticija
Mr Anand Nithoo, Sarah Kite, Dr Nick Palmer, Mr Raj Dayal Minister of Environment


Izvor:
BUAV delivers petition to the Mauritius Government calling for an end to the monkey trade

Prevela: Katarina Samurović

AddThis Social Bookmark Button

Login Form