utorak, 21. maj 2019.
   
Text Size

Istraživanje ECEAE otkriva slabo nacionalno finansiranje alternativa testovima na životinjama, uprkos obavezama koje postoje u okviru zakona EU

Evropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama (European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE) je zabrinuta zbog „izuzetno skromnog“ nacionalnog Evropskog finansiranja alternativnih metoda, bez obzira na zakonske obaveze utvrđene u Direktivi 2010/63/EU.

Istraživanje koje je objavio „online“ naučni časopis Altex, sprovedeno je od strane članica ECEAE. Od nacionalnih vlada traženo je da se zvanično izjasne o sredstvima koja su izdvojili za razvoj alternativnih metoda, sa ciljem sagledavanja koliko su ispoštovali zakonske uslove. U skladu sa novim EU Zakonom o eksperimentima na životinjama, Direktiva 2010/63/EU, koji je stupio na snagu Januara 2013, nacionalne vlade bi trebalo da učestvuju u razvoju i promociji alternativnih metoda.

Istraživanje je pokazalo da je samo polovina zemalja EU bila spremna da odgovori. Od ovog broja samo njih sedam je prijavilo specifično finansiranje: Austria, Belgija, Danska, Finska, Nemačka, Švedska i Velika Britanija. Prijavljeno finansiranje u ovih sedam zemalja iznosi 18,7 miliona Eura u 2013. godini. Preostale zemlje koje su se odazvale istraživanju, Češka, Irska, Letonija, Luksemburg, Slovačka i Španija, nisu izdvojile nikakva sredstva za 2013. g, kao ni za prethodne godine.

Među anketiranim zemaljama, finansiranje alternativnog istraživanja činilo je svega 0 – 0,036 % sredstava odvojenih za nacionalno istraživanje i razvoj nauke. Izmedju onih zemalja koje doprinose finansiranju, razlika je i do 25x u odnosima  izdataka za naučna istraživanja i finansiranje razvoja alternativnih metoda.

Velika Britanija je obezbedila najviše sredstava i u realnim uslovima i u odnosu njihovih izdataka odvojenih za naučna istraživanja i razvoj – preko 11 miliona Eura u 2013. godini (0,036 % nacionalnog budžeta VB za naučna istraživanja).

Michelle Thew, direktorka ECEAE, je izjavila: „Razočarani smo da države članice još uvek nisu shvatile činjenicu da novi zakon EU zahteva od njih da aktivno sudeluju u razvoju metoda koje zemenjuju životinje u testiranju. Preko 11 miliona životinja koristi se svake godine širom EU i to se neće promeniti ukoliko zemlje članice ne urade nešto po ovom pitanju.“

Istraživanje je otkrilo i pozitivne strane sa naznakama da se učešće nekih zemalja povećalo nakon sprovođenja nove Direktive. Prijavljeno finansiranje se prethodnih godina značajno povećalo u Austriji, Danskoj, Finskoj i Velikoj Britaniji. Pored toga, Danska planira da osnuje Centar posvećen alternativama, a Španija radi na uspostavljanju mreže za promovisanje alternativnih metoda.

Beleške

Istraživanje je objavljeno na prvom Altex-ovom online linku , a publikovano je 24. Januara 2014:   EU member state government contribution to alternative methods.pdf .

Član 47 novog EU zakona Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja korišćenih u naučne svrhe zahteva od nacionalnih vlada da sudeluju u razvijanju i promociji alternativnih metoda.

Sume izdvojene u 2013. godini uporedjene su sa nacionalnim istraživačko – razvojnim izdacima za nauku koji su saopšteni u Eurostat džepnoj knjizi (2013) za 2011.g.

Odgovori su dobijeni od:

* Zemalja koje su dale svoj doprinos u 2013 (u Eurima): Velika Britanija (11.071.467), Nemačka (5.015.000), Švedska (1.689.762), Danska (402,176), Austrija (290.000), Belgija (155.600) i Finska (100.000).

* Zemalja koje nisu dale doprinos u 2013: Češka, Irska, Letonija, Luksemburg, Slovačka i Španija.

* Zemalja koje u 2013 nisu dale izveštaje: Bugarska, Kipar, Francuska, Estonija, Mađarska, Italija, Litvanija, Malta, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija i Slovačka.

Prevela sa engleskog: Tatjana Milić Babić

Izvor: ECEAE survey reveals very low national funding of alternatives to animal tests despite obligations under EU law

AddThis Social Bookmark Button

Login Form