utorak, 21. maj 2019.
   
Text Size

Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležile vesti o nasilju

stene-2014-1120-kursumlijaUdruženja Nada za životinje - Riska, Link plus i Feniks ukazuju da je Svetski dan deteta 20. novembar, nažalost, obeležila vest o zlostavljanju i hladnokrvnom ubistvu šteneta od strane dvojice osmogodišnjaka iz Kuršumlije.

Takođe, svedoci smo i napada desetogodišnjih dečaka na dečjeg književnika Rašu Popova. Ovo govori u prilog eskalaciji sve brutalnijih oblika nasilničkog i agresivnog ponašanja među decom mlađeg uzrasta u našoj zemlji.

Istraživanja potvrđuju da izostanak adekvatne intervencije u odnosu na agresivno ponašanje već  kod dece predškolskog uzrasta može da vodi stabilizaciji agresivnosti kao karakterne crte što ukazuje na značaj ranog i pravovremenog  delovanja. Deca, zbog svojih razvojnih specifičnosti svakako ne mogu biti odgovorna na način na koji su odgovorni odrasli i to pre svega porodica, roditelji, ustanove za brigu o porodici i obrazovno-vaspitne ustanove. Međutim, svakako zabrinjava to što empatija kojoj su deca prirodno sklona i ljubav prema životinjama iščezava pred svirepim oblicima agresivnog ponašanja.

Navedeni slučaj iz Kuršumlije nameće brojne dileme. Neke od njih se ne tiču samo potencijalnog nasilničkog ponašanja koje ova deca možda mogu ispoljiti i prema drugoj deci već i pitanje obezbeđivanja potrebnog nadzora nad decom od strane roditelja ili osoba koje o njima brinu kao i pitanje kvaliteta vaspitanja i specifičnosti sredine u kojoj ta deca žive.

Ukoliko su interesi dece zaista nešto što je ovom društvu na prvom mestu onda bi ti interesi morali biti zaštićeni na pravi način, a to je obezbeđivanje optimalnih uslova za dečji rast i razvoj. Dete kome su ti uslovi obezbeđeni neće biti u situaciji da počini delo koje će se naći zabeleženo u crnoj hronici.

U skladu sa tim apelujemo na sve odgovorne institucije, pre svega na centar za socijalni rad, policiju, ali i školu da u ovom konkretnom slučaju u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu sve potrebne mere i intervencije.

AddThis Social Bookmark Button

Aktuelnosti

 • Školski čas o zaštiti životinja
  Dana 21. marta 2019. godine održali smo predavanje o zaštiti životinja u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Loznici.
 • Izložba "Druga šansa"
  Dana 15. oktobra 2018. godine u galeriji Bartselona, otvorena je izložba fotografija "Druga šansa" Ane Batričević, naučne saradnice na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Izložba se sastoji od 14 fotografija koje je napravila...
 • Otvoreno pismo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću
  Udruženja Nada za životinje Riska i Feniks uputila su otvoreno pismo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću (09.07.2018), u kome apeluju da predsednik ne dozvoli da Srbija skrene sa civilizacijskog i etičko-ekološki naprednog kursa zarad interesa nekolicine...
 • Dopis Narodnoj skupštini Republike Srbije, 11. jun 2018: Podrška zabrani uzgoja životinja radi proizvodnje krzna i kože
  Obraćamo vam se radi odbrane Zakona o dobrobiti životinja, konkretno člana 7, Stav 1, tačka 37, koji zabranjuje držanje, reprodukciju, uvoz, izvoz i lišavanje života životinje isključivo radi proizvodnje krzna i kože i člana 89. koji kaže da će se zabrana...
 • Za Srbiju bez krzna
  Da li će naša zemlja postati kaljuga za svaku vrstu otpada, moralnog i onog što nastaje kao produkt prljavih industrija? Da li će interes male grupe ljudi postati važniji od interesa države? Da li će ekološki, ekonomski i etički interes gradjana Srbije postati...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Login Form