ponedeljak, 20. maj 2019.
   
Text Size

Saopštenje povodom ubistva vlasničkog psa u Godečevu

sluzbeni pistoljUdruženja građana Nada za životinje – Riska, LINK PLUS i Feniks uputila su Sektoru unutrašnje kontrole policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pritužbu na rad policijskog službenika zaposlenog u Policijskoj stanici Kosjerić koji je, prema navodima više medija (Večernje novosti, 13. avgust 2014), početkom nedelje hicima iz službenog pištolja usmrtio vlasničkog psa mešanca izuzetno sitne građe, prilikom ulaska u dvorište građanina u selu Godečevo.

Udruženja koja javno zastupaju dobru upravu i vladavinu prava upozoravaju da su policijski službenici dužni da primene zakon i podrže vladavinu prava i da se u svom radu pridržavaju nacionalnih i međunarodnih standarda policijskog postupanja, što podrazumeva i ograničenost i uzdržanost u upotrebi sredstava prinude.

Zakonom o policiji propisano je da prilikom primene sredstava prinude njihova upotreba mora da bude postupna, odnosno od najlakšeg prema težem sredstvu prinude i, u svakom slučaju, uz minimum neophodne sile.

Smatramo da postoji osnovana sumnja da policijski službenik PS Kosjerić u navedenom slučaju nije postupio u skladu sa načelima profesionalizma, zakonitosti u radu i srazmernosti u primeni policijskih ovlašćenja i da nije poštovao princip rada sa najmanjim štetnim posledicama.

S obzirom da se efikasnom kontrolom rada policije u cilju otkrivanja i sprečavanja svih vidova zloupotreba, nepravilnosti u radu i prekoračenja ovlašćenja, ostvaruje zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda, garantovanih ustavom, zakonom i međunarodnim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i sloboda, predlažemo da ovlašćena službena lica Sektora unutrašnje kontrole policije izvrše kontrolu i da nas obaveste o rezultatima svojih ispitivanja i o predlozima za pokretanje odgovarajućih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti policijskog službenika PS Kosjerić.

AddThis Social Bookmark Button

Aktuelnosti

 • Školski čas o zaštiti životinja
  Dana 21. marta 2019. godine održali smo predavanje o zaštiti životinja u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Loznici.
 • Izložba "Druga šansa"
  Dana 15. oktobra 2018. godine u galeriji Bartselona, otvorena je izložba fotografija "Druga šansa" Ane Batričević, naučne saradnice na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Izložba se sastoji od 14 fotografija koje je napravila...
 • Otvoreno pismo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću
  Udruženja Nada za životinje Riska i Feniks uputila su otvoreno pismo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću (09.07.2018), u kome apeluju da predsednik ne dozvoli da Srbija skrene sa civilizacijskog i etičko-ekološki naprednog kursa zarad interesa nekolicine...
 • Dopis Narodnoj skupštini Republike Srbije, 11. jun 2018: Podrška zabrani uzgoja životinja radi proizvodnje krzna i kože
  Obraćamo vam se radi odbrane Zakona o dobrobiti životinja, konkretno člana 7, Stav 1, tačka 37, koji zabranjuje držanje, reprodukciju, uvoz, izvoz i lišavanje života životinje isključivo radi proizvodnje krzna i kože i člana 89. koji kaže da će se zabrana...
 • Za Srbiju bez krzna
  Da li će naša zemlja postati kaljuga za svaku vrstu otpada, moralnog i onog što nastaje kao produkt prljavih industrija? Da li će interes male grupe ljudi postati važniji od interesa države? Da li će ekološki, ekonomski i etički interes gradjana Srbije postati...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Login Form